DIREKTORI BKHI

PENGURUSAN

TIMBALAN KEK (BKHI)

Jamaludin Bin Hamzah
jamaludin@kypj.edu.my | ext: 1204

PENOLONG KETUA EKSEKUTIF

Salih Huddin Bin Jaafar
salih@kypj.edu.my | ext: 1204

PENGURUS

Muhamad Hamka Bin Masjedi
hamka@kypj.edu.my | ext: 1204

PEGAWAI

PEGAWAI

Mohd Khairulfazi Bin Mohamed
khairulfazi@kypj.edu.my | ext: 1204