Pendaftaran Pelajar Baru

Kerjasama/KYPJ1st Intake2nd Intake3rd Intake
UTM *
- Diploma Pengurusan Teknologi
- Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)
- Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat)
12/11/2017
(Ahad)
26/11/2017
(Ahad)
UiTM *
- Diploma Pengajian Perniagaan
12/11/2017
(Ahad)
26/11/2017
(Ahad)
KYPJ
- Diploma Senibina
- Diploma Kejuruteraan Elektronik
- Diploma Pengurusan Sumber Manusia
- Diploma Pengurusan Perhotelan
- Diploma Seni Kulinari
- Diploma Perkhidmatan Makanan (Makanan Halal)
26/11/2017
(Ahad)
10/12/2017
(Ahad)
31/12/2017
(Ahad)

Catatan *: Bergantung kepada perubahan semasa.