Matlamat Penubuhan

  • Menyediakan peluang pendidikan kedua
  • Menyedia serta meningkatkan peluang pendidikan bercorak kemahiran kepada lepasan SPM dan masyarakat
  • Menyedia peluang pendidikan berterusan bagi tenaga kerja separa mahir