TAWARAN TENDER

Kami mempelawa syarikat-syarikat yang berminat dan masih dibenarkan untuk membuat tawaran seperti yang berikut:

PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BERKALA SISTEM BEKALAN GAS (Tarikh Tutup : 18.12.19, 12.30 tengahari)