Visi, Misi

 

VISI

Peneraju Terunggul Dalam Pendidikan Dan Pembangunan Modal Insan

MISI

Melahirkan Graduan Profesional Dan Teknokrat Melalui Kecemerlangan Program Pendidikan Dan Pembangunan Modal Insan Berorientasikan Pasaran Untuk Pembangunan Negara