ISO 9001:2015

Polisi Kualiti

KOLEJ YAYASAN PELAJARAN JOHOR (KYPJ) komited untuk memberikan perkhidmatan pengajaran dan pembelajaran yang terbaik melalui pematuhan terhadap keperluan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001.

Kami komited untuk melaksanakan penambahbaikan berterusan dengan:

  • Memastikan kepuasan pelanggan menjadi keutamaan kami melalui pematuhan terhadap keperluan undang-undang yang berkaitan.
  • Perkhidmatan kami sentiasa berusaha memberikan penekanan terhadap keberkesanan kos dan berkualiti tinggi serta segala aduan akan diambil tindakan mengikut masa yang ditetapkan.

Objektif Kualiti KYPJ

Bahagian Akdemik

  1. 80% pensyarah baru yang diaudit Penyeliaan Pengajaran mendapat markah 80 dan ke atas.
  2. Peratus kelulusan pelajar ialah 95%.

Bahagian Pemasaran

  1. Sasaran pendaftaran tahunan pelajar baru ialah 1,000 orang.

Bahagian Pendaftar

  1. 100% perlantikan pensyarah mengikut bidang kelayakan.
  2. Pensyarah diberikan kursus mengikut keperluan 7 hari setahun.