LAGU KOLEJ

Kumpulan Pendidikan YPJ
Berwibawa di dalam pendidikan
Bagi membina masyarakat
Berilmu beriman dan bertaqwa

Kumpulan Pendidikan YPJ
Sediakan peluang berterusan
Bagi menjana keunggulan
Lahirkan insan yang berguna

Cemerlang dan berkualiti
Membangun kemahiran
Berkarya tingkatkan kecekapan
Bagi meraih kejayaan

Pusat pendidikan pembangunan bangsa
Akademik cdmerlang sahsiah terpuji mulia

Kumpulan Pendidikan YPJ
Teras pemantapan budaya ilmu
Mampu mengembangkan kepakaran
Bagi kemakmuran bersama