LATAR BELAKANG

Pada tahun 1998, Kumpulan Pendidikan YPJ terdiri daripada tiga buah kolej iaitu:

  • Institut Hospitaliti (IH)
  • Kolej Islam Johor (KIJ)
  • Institut Teknologi Perindustrian (ITP)

Pada 16 Julai 2012, ketiga-tiga kolej utama ini telah bergabung menjadi Kolej Yayasan Pelajaran Johor dan mempunyai tiga sekolah iaitu:

  • Sekolah Hospitaliti dan Pelancongan (SHP)
  • Sekolah Pengurusan dan Sains Sosial (SPSS)
  • Sekolah Kejuruteraan dan Sains Kreatif (SKSK)