PROSPEK KERJAYA SKSK

KERJASAMA
PROGRAM
PROSPEK KERJAYA
PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN LEPASAN DIPLOMA
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Mekatronik)(A1799)- Penolong Jurutera dalam industri pembuatan atau pemprosesan
- Penolong Teknikal dalam industri pembuatan atau pemprosesan
- Penyelia Projek
- Perlu MUET (jika IPTA)
- 5 kredit termasuk BM (ambil Kertas Julai jika tidak kredit)
- Permohonan melalui UPU jika universiti tempatan
- Layak ke UTM, UTHM, UTeM, UniKL, UniMAP
Diploma Pengurusan Teknologi (A1797)- Penolong Pegawai Akaun/Audit
- Penolong Pegawai Bank
- Penolong Pegawai Kewangan
- Penolong Pegawai Tadbir
- Penolong Pengurus
- Eksekutif Pentadbiran
- Perlu MUET (jika IPTA)
- 5 kredit termasuk BM (ambil Kertas Julai jika tidak kredit)
- Permohonan melalui UPU jika universiti tempatan
- Layak ke UTM, UTHM, UTeM, UMP, Raffles University
Diploma Pengurusan Teknologi (Perakaunan)(A8941)- Penolong Pegawai Kewangan
- Penolong Pegawai Kredit/Akaun
- Penolong Juruaudit
- Penolong Pegawai Penaksir Cukai
- Guru
- Eksekutif Kewangan/Pemasaran
- Perlu MUET (jika IPTA)
- 5 kredit termasuk BM (ambil Kertas Julai jika tidak kredit)
- Permohonan melalui UPU jika universiti tempatan
- Layak ke UTM, UTHM, UTeM, UMP, Raffles University
Diploma Sains Komputer (Teknologi Maklumat) (A8938)- Penolong Pegawai Pengaturcaraan
- Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
- Penolong Pegawai Pembangun Laman Web
- Penolong Pegawai Sokongan Teknikal
- Penolong Pegawai Pentadbir Pangkalan Data
- Penolong Pegawai Pentadbir Sistem
- Penolong Jurutera Rangkaian Komputer
- Perlu MUET (jika IPTA)
- 5 kredit termasuk BM & MATH (ambil Kertas Julai jika tidak kredit)
- Permohonan melalui UPU jika universiti tempatan
- Layak ke UTM, UPSI, UMS, UniMAP, Raffles University, UNITAR
BADAN AKREDITASI
PROGRAM
PROSPEK KERJAYA
PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN LEPASAN DIPLOMA
Diploma Rekabentuk Dalaman (MQA/PA10898)- Penolong Perekabentuk Dalaman
- Penolong Perunding Perekabentuk Dalaman
- Pembantu Pembuat Model
- Penolong Pensyarah
- Penolong Pereka Set
- Penolong Pereka Pameran/Majlis
- Pelukis Pelan
- Perunding/Pereka Grafik
- Pengajar Seni (Visual)
- Software Trainer
- Pereka Animasi
- Perlu MUET (jika IPTA)
- 5 kredit termasuk BM (ambil Kertas Julai jika tidak kredit)
- Permohonan melalui UPU jika universiti tempatan
- Layak ke UiTM, UMK, USM, Raffles University
Diploma Senibina (MQA/FA3160)- Juruteknik Pelukis Pelan
- Pelukis Pelan Senibina
- Kontraktor
- Penolong Pereka Binaan
- Penolong Perunding Jurubina
- Perunding/Pereka Grafik
- Pengarah Seni (Visual)
- Perlu MUET (jika IPTA)
- 5 kredit termasuk BM (ambil Kertas Julai jika tidak kredit)
- Permohonan melalui UPU jika universiti tempatan
- Layak ke UTHM, UiTM, IUKL, UNISEL, Raffles University
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk) (MQA/PA4471)- Pelukis Pelan
- Penolong Pensyarah
- Pereka Produk
- Penolong Teknikal
- Pembantu Jurutera
- Perlu MUET (jika IPTA)
- 5 kredit termasuk BM (ambil Kertas Julai jika tidak kredit)
- Permohonan melalui UPU jika universiti tempatan
- Layak ke UTM, UTHM, IUKL, UTP, UiTM, UTMM, UTN
Diploma Kejuruteraan Elektronik (MQA/PA4470)- Pembantu Jurutera
- Pelukis Pelan Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
- Juruteknik Pembantu Teknikal
- Penganggar
- Perlu MUET (jika IPTA)
- 5 kredit termasuk BM (ambil Kertas Julai jika tidak kredit)
- Permohonan melalui UPU jika universiti tempatan
- Layak ke UTM, UTHM, IUKL, UTP, UiTM, UTMM, UTN