PROSPEK KERJAYA SPSS

KERJASAMA
PROGRAM
PROSPEK KERJAYA
PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN LEPASAN DIPLOMA
Diploma Perakaunan (MQA/FA1559)- Penolong Akauntan
- Pegawai Akaun
- Penolong Pengurus
- Pegawai Juruaudit
- Pegawai Bank
- Penolong Pegawai Penaksir Cukai & Usahawan
- Perlu MUET (Jika IPTA)
- Tidak perlu permohonan melalui UPU (Jika PNGK>3.00). Tawaran terus dari UiTM
- Layak ke UiTM, MSU, ACCA, Raffles University
Diploma Pengajian Perniagaan (MQA/FA1558)- Penolong Pegawai Akaun
- Penolong Pegawai Bank
- Penolong Pegawai Kewangan
- Penolong Pegawai Tadbir
- Penolong Pegawai Audit
- Usahawan
- Ahli Perniagaan
- Perlu MUET (Jika IPTA)
- Tidak perlu permohonan melalui UPU (Jika PNGK>3.00). Tawaran terus dari UiTM
- Layak ke UiTM, MSU, ACCA, Raffles University
BADAN AKREDITASI
PROGRAM
PROSPEK KERJAYA
PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN LEPASAN DIPLOMA
Diploma Perbankan Islam (A6116)- Penolong Pegawai Bank
- Pegawai Insuran/Takaful
- Pegawai Koperasi
- Pegawai Kewangan
- Pegawai Pelaburan
- Penolong Pegawai Kewangan
- Pegawai Pematuhan Syariah
- Pegawai Pentadbiran
- Pegawai Kutipan
- Perlu MUET (jika IPTA)
- 5 kredit termasuk BM (perlu ambil Kertas Julai jika tidak kredit)
- Permohonan melalui UPU jika universiti tempatan
- Layak ke UMS, UDM (Universiti Darul Iman Malaysia), Raffles University, IIUC (International Islamic University College)
Diploma Pengurusan Sumber Manusia (MQA/FA4416)- Penolong Pegawai Sumber Manusia
- Penjawat Awam
- Penolong Pegawai Tadbir
- Jurulatih
- Motivator
- Penasihat Kerjaya
- Juru Runding
- Perlu MUET (jika IPTA)
- 5 kredit termasuk BM (perlu ambil Kertas Julai jika tidak kredit)
- Permohonan melalui UPU jika universiti tempatan
- Layak ke Raffles University, UiTM